BASES CONCURS PINTURA RÀPIDA SANT FELIU DE GUÍXOLS

CONCURS PINTURA RÀPIDA 19 MAIG 2018

INTEGRAT DINS LA PROGRAMACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

 1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin amb una sola obra, encara que es podrà segellar més d’un suport.
 2. El concurs se celebrarà el dissabte 19 de maig de 2018.
 3. La inscripció és gratuïta i podrà fer-se a partir de les 8.00h i fins les 10.00h del matí a l’antic Hospital Municipal (C/Hospital 33-35, entrada).
 4. El segellat de control s’empremtarà al darrera i a un lateral del suport. El segell ha de quedar sense pintar.
 5. Cada concursant podrà presentar una sola obra amb tècnica i mides lliures.
 6. Les obres sobre paper, s’han de presentar muntades en suport rígid, essent permesos els marges en blanc.
 7. Les teles i suports rígids han de ser a un sol color.
 8. Per a totes les tècniques, les obres es presentaran sense cap mena de llistó, marc o elements de protecció.
 9. Finalitzat el concurs, que serà com a màxim a les 14.00h, les obres junt amb el cavallet de l’artista es portaran a l’antic Hospital Municipal (C/Hospital 33-35, planta 1), per tal de ser valorades pel jurat i exposades durant part de la tarda. L’autor podrà retirar la seva obra després del veredicte del jurat.
 10. El veredicte del concurs es donarà a conèixer a les 17.00h.
 11. Es desaconsella l’obtenció de l’obra per procediments que desvirtuïn el sentit competitiu del concurs.
 12. El fet de participar en aquest concurs implica la completa acceptació d’aquestes bases.
 13. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
 14. Els premis seran escollits pels patrocinadors, d’entre una selecció realitzada per un jurat qualificat.
 15. Els guanyadors no podran renunciar al premi.

PREMIS GENERALS*

1r Premi:       800€ (Òptica De la Peña)
2n Premi:      600€ (Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols)
3r Premi:       400€ (Farmàcia De la Peña)
3r Premi:       400€ (Felisa Casadevall)
4t Premi:       300€ (Particular)
4t Premi:       300€ (Can Kiku)
4t Premi:       300€ (TRINOMI-arquitectura, interiorisme i disseny S.C.P.)

Premis Aquarel·la:

1r Premi aquarel·la:            500€ (Particular)
2n Premi aquarel·la:           200€ (Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols)
2n Premi aquarel·la:           200€ (Felisa Casadevall)

*Totes les tècniques poden optar als premis generals.
Per a més informació truqueu al 606 20 08 13 (Sr. Néstor Sanchíz)

CONCURSO PINTURA RÁPIDA 19 MAYO 2018

INTEGRADO EN LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

 1. Pueden participar en este concurso todos los artistas que lo deseen con una sola obra, aunque se podrá sellar más de un soporte.
 2. El concurso se celebrará el sábado, 19 de mayo de 2018.
 3. La inscripción es gratuita y puede hacerse de las 8:00h. hasta 10:00h. de la mañana en el antiguo Hospital Municipal (C/Hospital, 33-35, entrada).
 4. El control de sellado se imprimirá en la parte posterior y lateral del soporte. El sellado debe quedar sin pintar.
 5. Cada concursante podrá presentar solamente un trabajo con técnica y tamaño libres.
 6. Las obras en papel, tienen que presentarse montado sobre soporte rígido, siendo permitidos los márgenes en blanco.
 7. Las telas y soportes rígidos deben ser de un solo color.
 8. Para todas las técnicas, se presentarán las obras sin ningún tipo de marco o elemento de protección.
 9. El concurso finalizará a las 14:00h, y las obras junto con el caballete del artista se presentaran al antiguo Hospital Municipal (C/Hospital 33-35, piso 1), para ser evaluadas por el jurado y exhibidas durante parte de la tarde. El autor podrá retirar su obra tras el veredicto del jurado.
 10. Los ganadores del concurso se anunciarán a las 17:00h.
 11. Se desaconseja la obtención de la obra con procedimientos de trabajo que desvirtúen el sentido competitivo del concurso.
 12. El hecho de participar en este concurso implica la plena aceptación de estos términos y condiciones.
 13. La organización reserva el derecho de resolver cualquier aspecto no previsto en estas reglas.
 14. Los premios serán elegidos por los patrocinadores, de una selección realizada por un jurado calificado.
 15. Los ganadores no podrán renunciar al premio.

PREMIOS GENERALES *

1º    Premio:    800 € (Óptica De la Peña)
2º    Premio:    600 € (Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols)
3º    Premio:    400 € (Farmacia De la Peña)
3º    Premio:    400 € (Felisa Casadevall)
4º    Premio:    300 € (Particular)
4º    Premio:    300 € (Can Kiku)
4º    Premio:    300 € (TRINOMI-arquitectura, interiorisme i disseny S.C.P.)

 Premios Acuarela:

1º    Premio Acuarela:     500 € (Particular)
2º    Premio Acuarela:     200 € (Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols)
2º    Premio Acuarela:     200 € (Felisa Casadevall)

* Todas las técnicas pueden optar por los premios generales.
Para más información: llamando al 606 20 08 13 (Sr. Néstor Sanchíz)

By | 2018-05-10T18:05:42+01:00 maig 10th, 2018|General|0 Comments

Leave A Comment